Program

Program vaspitanja i obrazovanja Predškolske ustanove "Kiki" je verifikovan od strane Ministarstva prosvete rešenjem br. 022-05-00037/2015-07. Sastoji se iz tri celine:

1) Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

2) Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu

3) Pripremni predškolski program

Program predškolskog obrazovanja koji razvijamo i usavršavamo, više od sedam godina, rezultat je psiholoških znanja i iskustava, ali i  spremnosti da osluškujemo i ispitujemo potrebe dece i roditelja. Ovaj program je široko postavljen i obuhvata ovladavanje govorom, opažanjem, pamćenjem, maštom, osećanjima, voljom i drugim aspektima razvoja ličnosti.

U planiranju svakodnevnog rada sa decom, ciljevi koje razmatramo i od kojih polazimo su sledeći:

  1. sticanje pozitivne slike o sebi;
  2. razvijanje poverenja u sebe i druge;
  3. podsticanje samostalnosti i individualne odgovornosti;
  4. razvoj intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima;
  5. razvoj socijalnih i moralnih vrednosti;
  6. kultivisanje dečijih emocija i negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije;
  7. razvoj motornih sposobnosti i spretnosti;
  8. podsticanje kreativnog izražavanja deteta.

Pored svakodnevnog vaspitno-obrazovnog rada, organizujemo i redovan odlazak dece na izlete, posete pozorištima, Zoo vrtu i drugim mestima za koje procenimo da mogu imati vaspitno-obrazovno opravdanje.

Naročito brinemo o fizičkom zdravlju dece kroz boravak na svežem vazduhu, svakodnevne vežbe oblikovanja i pravilnu ishranu.

Veliko dvorište puno zelenila nam omogućava da svakodnevno učimo i igramo se u prirodi.


POSEBAN PROGRAM

- Engleski jezik
Program učenja engleskog jezika zasniva se na velikom broju raznovrsnih sadržaja i aktivnosti primerenih predškolskom uzrastu.

- Rad sa logopedom (individualni i grupni)

- Časovi harmonike

 

DINAMIKA AKTIVNOSTI

7:30 - 9:00 - Slobodne aktivnosti: slagalice, slušanje muzike, igre po kutićima, fizičke aktivnosti...

9:00 - Doručak

9:30 - 10:30 - Usmerene aktivnosti: Upoznavanje okoline, osnovni matematički pojmovi, muzičko, likovno, grafomotoričke vežbe pisanja, engleski jezik...

10:30 - Voćna užina

10:45 - 11:45 - Šetnja ili boravak u dvorištu

12:00 - Ručak

13:00 - 14:30 - Spavanje (mlađa deca)

                    - Priprema za školu (starija deca)

15:00 - Užina

15:30 - 16:30 - Slobodne aktivnosti po izboru dece u dvorištu ili vrtiću

 

Ovaj raspored nije fiksan, već se menja u zavisnosti od godišnjih doba, vremenskih prilika, raspoloženja dece i proslava rođendana.