Naš tim

1.Lepa Dimitrijevic master vaspitac direktor.Lepa Dimitrijevic master vaspitac direktor
1.Lepa Dimitrijevic master vaspitac direktor.Lepa Dimitrijevic master vaspitac direktor

2.Ivana Mitrovic strukovni vaspitac
2.Ivana Mitrovic strukovni vaspitac

3.Andela Radic med.sestra-vaspitac
3.Andela Radic med.sestra-vaspitac

4.Milka Avdijenko pomocno-tehnicko osoblje
4.Milka Avdijenko pomocno-tehnicko osoblje

5.Vesna Zivanovic dipl. defektolog - logoped
5.Vesna Zivanovic dipl. defektolog - logoped

6.Biljana Nerandzic master prof. jezika i knjizevnosti
6.Biljana Nerandzic master prof. jezika i knjizevnosti

7.Jelena Martinovic dipl. etnomuzikolog
7.Jelena Martinovic dipl. etnomuzikolog

8.Jasmina Zivanovic osnivac KUD-a Tandrcak-
8.Jasmina Zivanovic osnivac KUD-a Tandrcak-