Priprema dece za polazak u vrtić

Priprema dece za polazak u vrtić treba da se obavlja sistematski, uvažavajući uzrasne specifičnosti svakog deteta, kao i njihova ograničenja. Imajući u vidu njihovu specifičnost, ta priprema se ne svodi samo na sticanje znanja i umeća potrebnih za savladavanje gradiva, već je od toga mnogo važniji opšti i celoviti razvoj ličnosti.

Osim njegovih intelektualnih sposobnosti i saznajnih interesovanja, razvija se i sposobnost da posmatra, analizira, upoređuje, uopštava, zaključuje... To podrazumeva, između ostalog, usvajanje odgovarajućih normi i pravila ponašanja, spremnost za saradnju i komunikaciju, izgrađenu samosvest, sposobnost samokontrole, razvijenu volju, pravilan odnos prema radu i obavezama. Takođe treba razvijati radoznalost kod dece, otvorenost prema drugima, želju za iskustvima, kreativnost, ljubav...

Za dete je polazak u vrtić jedna od najvećih životnih promena od njegovog rođenja.

 

Saveti