Šta je korisno činiti tokom adaptacije

 • Odvedite dete u kolektiv da se upozna sa novim prostorom, vaspitačima, pre nego što počne redovno da dolazi u vrtić (jer nov, nepoznati prostor može da bude problem, ali u bliskom kontaktu sa vaspitačem može se prevazići).
   
 • Prvih dana odvojite više vremena da budete sa detetom i da ga čekate dok je u vrtiću.
   
 • Nemojte da ga požurujete. Vreme koje će provoditi u grupi se postepeno povećava u zavisnosti od opšteg stanja deteta.
   
 • Nemojte pitati dete "Da li želiš da ideš u vrtić?", već recite pozitivno "Idemo."
   
 • Pripremite ga tako što ćete mu reći ko će ga dovoditi i odvoditi iz vrtića.
   
 • Budite tačni pri dolasku po dete.
   
 • Ponesite detetovu omiljenu igračku od kuće, za koju je vezano.
   
 • Poželjno je da su svi članovi porodice saglasni da dete krene u vrtić, jer aako postoje suprotni stavovi, dete će biti zbunjeno, što može da pojača uznemirenost i oteža odvajanje.
   
 • Pri rastanku ga poljubite, smireno recite da ga čekate ili da idete na posao i da ćete doći sigurno po njega.